Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen roker: % ouderen

Percentage ouderen dat niet rookt