Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Zware roker: % ouderen

Percentage ouderen dat wel zware roker is (minimaal 20 sigaretten per dag)