Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Zware roker: % 65-plussers

Percentage ouderen dat wel zware roker is (minimaal 20 sigaretten per dag)