Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Dit jaar is nooit in huis gerookt: % ouderen

Percentage ouderen waarbij dit jaar nooit in huis is gerookt