Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Dit jaar is ooit in huis gerookt: % ouderen

Percentage ouderen waarbij dit jaar ooit in huis is gerookt