Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen zware roker: % 19-plussers

Percentage volwassenen en ouderen dat niet rookt of niet zwaar (minder dan 20 sigaretten per dag)