Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen zware roker: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat niet rookt of niet zwaar (minder dan 20 sigaretten per dag)