Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Zware roker: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat wel zware roker is (minimaal 20 sigaretten per dag)