Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Zware roker: % 19-plussers

Percentage volwassenen en ouderen dat wel zware roker is (minimaal 20 sigaretten per dag)