Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Wordt vaak in huis gerookt: % kinderen 0-11 jaar

Percentage 0 t/m 11-jarige kinderen waarbij regelmatig of altijd in huis wordt gerookt