Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Wordt soms in huis gerookt: % kinderen 0-11 jaar

Percentage 0 t/m 11-jarige kinderen waarbij af en toe in huis wordt gerookt