Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ouders roken wel eens in bijzijn kind: % kinderen 0-11 jaar

Percentage 0 t/m 11-jarige kinderen waarvan de ouder(s) wel eens roken in de aanwezigheid van hun kind