Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen intentie tot afvallen (van de mensen met overgewicht): % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen met overgewicht dat niet de intentie heeft om af te vallen