Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

1-2 keer hulp gezocht bij afvallen (van mensen met overgewicht): % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen met overgewicht dat in het verleden 1-2 keer hulp geeft gezocht om af te vallen