Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Intentie tot afvallen (van de mensen met overgewicht): % ouderen

Percentage ouderen met overgewicht dat intentie heeft om af te vallen