Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen intentie tot afvallen (van de mensen met overgewicht): % 65-plussers

Percentage ouderen met overgewicht dat niet de intentie heeft om af te vallen