Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Nooit hulp gezocht bij afvallen (van mensen met overgewicht): % 65-plussers

Percentage ouderen met overgewicht dat in het verleden nooit hulp geeft gezocht om af te vallen