Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

1-2 keer hulp gezocht bij afvallen (van mensen met overgewicht): % ouderen

Percentage ouderen met overgewicht dat in het verleden 1-2 keer hulp geeft gezocht om af te vallen