Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Nooit geprobeerd om af te vallen (van mensen met overgewicht): % ouderen

Percentage ouderen met overgewicht dat nog nooit heeft geprobeerd om af te vallen