Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Vindt zichzelf niet te licht: % scholieren

Percentage scholieren dat zichzelf niet (veel) te licht vindt (mbt lichaamsgewicht)