Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Vindt zichzelf niet te zwaar: % scholieren

Percentage scholieren dat zichzelf niet (veel) te zwaar vindt