Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Onderschat eigen gewicht (van de mensen met overgewicht): % 65-plussers

Percentage ouderen met overgewicht dat eigen gewicht onderschat