Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Schat eigen gewicht goed in (van de mensen met overgewicht): % 65-plussers

Percentage ouderen met overgewicht dat eigen gewicht goed inschat