Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Schat eigen gewicht goed in (van de mensen met overgewicht): % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen met overgewicht dat eigen gewicht goed inschat