Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Doet aan andere buitenschoolse activiteiten: % kinderen 4-11 jaar

Percentage kinderen van 4 t/m 11 jaar dat deelneemt aan andere buitenschoolse activiteiten.