Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Zit op sport: % kinderen 4-11 jaar

Percentage kinderen van 4 t/m 11 jaar dat als buitenschoolse activiteit op sport zit.