Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Is niet wekelijks actief bij een club: % scholieren

Percentage scholieren dat niet minstens 1 dag per week sport bij een sportclub en/of aan creatieve activiteiten doet bij een club en/of andere activiteiten doet bij een andere club