Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Nooit ziek of gehandicapt gezinslid meegemaakt: % scholieren

Percentage scholieren dat nooit te maken heeft gehad met ziek of gehandicapt gezinslid