Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen problemen met ziek of gehandicapt gezinslid: % scholieren

Percentage scholieren dat nooit te maken heeft gehad met ziek of gehandicapt kind, of er wel mee te maken heeft gehad maar er geen problemen mee heeft (gehad)