Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen problemen met echtscheiding ouders: % scholieren

Percentage scholieren dat nooit te maken heeft gehad met echtscheiding van ouders, of er wel mee te maken heeft gehad maar er geen problemen mee heeft (gehad)