Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen problemen met werkloosheid of werkproblemen ouders: % scholieren

Percentage scholieren wiens ouders nooit te maken hebben gehad met werkloosheid of werkproblemen, of wiens ouders daar wel mee te maken hebben gehad maar waar de scholier geen problemen mee heeft (gehad)