Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Maakt(e) regelmatig ruzies of geweld tussen ouders mee: % scholieren

Percentage scholieren dat regelmatig ruzies of geweld tussen ouders meemaakt(e)