Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ooit ruzies binnen gezin meegemaakt: % kinderen 3-11 jaar

Percentage 3 t/m 11 jarige kinderen dat ooit conflicten of ruzies binnen het gezin heeft meegemaakt