Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ooit ziekte of handicap gezinslid meegemaakt: % kinderen 3-11 jaar

Percentage 3 t/m 11 jarige kinderen dat ooit een langdurige ziekte of handicap van een gezinslid heeft meegemaakt