Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ooit overlijden familielid of dierbare meegemaakt: % kinderen 3-11 jaar

Percentage 3 t/m 11 jarige kinderen dat ooit overlijden van nabij familielid of geliefd persoon heeft meegemaakt