Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ooit stiefouders of -kind meegemaakt: % kinderen 3-11 jaar

Percentage 3 t/m 11 jarige kinderen dat ooit gezinsuitbreiding door een stiefouder en/of stiefkind heeft meegemaakt