Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ooit één of meer ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt: % kinderen 0-11 jaar

Percentage 0 t/m 11 jarige kinderen dat ooit één of meerdere ingrijpende gebeurtenissen heeft meegemaakt (excl. overlijden huisdier)