Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ooit stiefouders of -kind meegemaakt: % kinderen 0-11 jaar

Percentage 0 t/m 11 jarige kinderen dat ooit gezinsuitbreiding door een stiefouder en/of stiefkind heeft meegemaakt