Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Problemen met problemen huisvesting: % kinderen 0-11 jaar

Percentage 0 t/m 11 jarige kinderen dat (nog) problemen heeft met het meemaken van woonproblemen, problemen met huisvesting of verblijf in Nederland