Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Problemen met stiefouders of -kind: % kinderen 0-11 jaar

Percentage 0 t/m 11 jarige kinderen dat (nog) problemen heeft met het meemaken van een gezinsuitbreiding door een stiefouder en/of stiefkind