Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen problemen met discriminatie: % scholieren

Percentage scholieren dat nooit te maken heeft gehad met discriminatie, of er wel mee te maken heeft gehad maar er geen problemen mee heeft (gehad)