Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Nooit gediscrimineerd: % scholieren

Percentage scholieren dat nooit te maken heeft gehad met discriminatie