Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Recent op de buitenschoolse opvang gepest: % kinderen 8-11 jaar

Percentage 8 t/m 11 jarige kinderen dat in de afgelopen 3 maanden weleens op de buitenschoolse opvang is gepest