Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Recent in de buurt gepest: % kinderen 4-11 jaar

Percentage 4 t/m 11 jarige kinderen dat in de afgelopen 3 maanden is gepest in de buurt