Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Vindt homoseksualiteit normaal: % scholieren

Percentage scholieren dat homoseksualiteit normaal vindt.