Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Denkt openheid seksuele geaardheid mogelijk: % scholieren

Percentage scholieren dat denkt dat een leerling op school openlijk kan uitkomen over zijn of haar seksuele geaardheid