Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet sociaal eenzaam: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat niet sociaal eenzaam is