Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet sociaal eenzaam: % volwassenen

Percentage volwassenen dat niet sociaal eenzaam is