Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet emotioneel eenzaam: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat niet emotioneel eenzaam is