Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

(Zeer) ernstig eenzaam: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat (zeer) ernstig eenzaam is