Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet eenzaam: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat niet eenzaam is