Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

(Zeer) ernstig eenzaam: % ouderen

Percentage ouderen dat (zeer) ernstig eenzaam is