Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

(Zeer) ernstig eenzaam: % 65-plussers

Percentage ouderen dat (zeer) ernstig eenzaam is