Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Eenzaam: % ouderen

Is matig tot zeer ernstig eenzaam: % 65-plussers