Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet (zeer) ernstig eenzaam: % ouderen

Is niet of matig eenzaam: % 65-plussers