Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet (zeer) ernstig eenzaam: % ouderen

Percentage ouderen dat niet of matig eenzaam is